• Букирање

Букирање


Вашите лични податоци


Вашите преференции

КРАТКА ТУРА 25€/по лице

Минимум 2 лица за одржување на турата
Максимум 7 лица на 1 едрилица

ДОЛГА ТУРА 40€/по лице

Минимум 2 лица за одржување на турата
Максимум 7 лица на 1 едрилица

„SUNSET“ тура 35€/по лице

Минимум 2 лица за одржување на турата
Максимум 7 лица на 1 едрилица

Ноќна тура 35€/по лице

Минимум 2 лица за одржување на турата
Максимум 7 лица на 1 едрилица

Фамилијарна тура 150€

Минимум 4 лица


Вратете се на почетокот