• Aquatica Yachting Sailing club

Активности

Школа за едрење sailing school

-за деца per kids
-за возрасни per adults

Организација на натпревари и настап на натпревари на државно и меѓународно ниво

Чартер активности

кратка тура со едрилица 2,5 часа(short tour)
-долга тура со едрилица 5 часа(long tour)
-Залез тура(sunset tour)
-ноќна тура(night tour)
Тим билдинг за компании(Team building) Меч трки(match race)
Регати(races)

Нашата флота our fleet

-Макси 77 Maxi 77
-Кентаур Centaur
-Х 22 H22


Back to top