• Акватика Дивоно

Акватика Дивоно

„Aquatica Divono“ се занимава со продажба на:

НАУТИЧКА ОПРЕМА
Категории:
Опрема за сидрење и вез
Сигурносна опрема
Опрема за едрилици, тенди, јажиња
Инокс опрема
Опрема за вонбродски  мотори
Палубна опрема
Опрема за чистење и одржување на пловилата
Инструменти/електроника
Електро опрема и расвета
Опрема за Водни системи, инсталации, тоалети, кујни
Опрема за наутички приколки
водоотпорен шпер

ПЛОВИЛА
едрилици нови / половни
гумењаци Со рамно дно / Со пластично дно
чамци
бродчиња
глисери
понтони
останати пловила

Вонбродски МОТОРИ
4 тактни вонбродски мотори Нови / Половни
2 тактни  вонбродски мотори

ПРИКОЛКИ,

РЕПАРАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ(лепење, полирање, фарбање, опремување)


Вратете се на почетокот